19 Sep

JKG kalendern 2012

JKG kalendern för år 2012 går i tryck denna vecka.
Layout och foto av InWhite Design.

Du kan köpa en JKG väggkalender 2012 för 5 euro av JKG:s gymnaster.
Kalendern:
  • är en viktig inkomstkälla
  • bidrar till att hålla låg terminsavgift, särskilt för barn & ungdom
  • är den enda sponsorerings- och försäljningsverksamhet som JKG har